«Sciences of carbon materials» - Fitxa del llibre 978-84-9717-594-4