«Sciences of carbon materials» - Fitxa del llibre 978-84-7908-544-5