«Microperiodismos II» - Fitxa del llibre 978-84-9029-801-5