«Grup empresarial cooperatiu Valencià-GECV» - Fitxa del llibre 978-84-9133-468-2