Fitxa del llibre 978-84-9133-467-5: «Grup empresarial cooperatiu Valencià-GECV»