«Geometria diferencial de corbes i superfícies» - Fitxa del llibre 978-84-9880-643-4