Fitxa del llibre 978-84-9880-970-1: «Edge housing. El projecte residencial de vora»