Fitxa del llibre 978-84-9880-971-8: «Edge housing. El projecte residencial de vora»