«Conceptes i models d'innovació a 22@Network» - Fitxa del llibre 978-84-9029-139-9