«Conceptes i models d'innovació a 22@Network» - Fitxa del llibre 978-84-9788-440-2