«Vil·les, alqueries i cases de camp» - Fitxa del llibre 978-84-9133-389-0