«Sistemi costruttivi voltati» - Fitxa del llibre 978-84-1396-083-8