«Química física I: Aplicació de la termodinàmica a sistemes d'interès químic» - Fitxa del llibre 978-84-475-3644-3