«Probabilitat i estadística matemàtica» - Fitxa del llibre 978-84-7653-575-2