«Pragmàtica, discurs i llengua oral» - Fitxa del llibre 978-84-9029-194-8