«Pràctiques de tecnologia farmacèutica II» - Fitxa del llibre 978-84-475-3346-6