Fitxa del llibre 978-84-9705-655-7: «PRÀCTIQUES D' ÀLGEBRA AMB MATLAB 6.5.1.»