«PRÀCTIQUES D' ÀLGEBRA AMB MATLAB 6.5.1.» - Fitxa del llibre 978-84-9705-655-7