Fitxa del llibre 978-84-9048-369-5: «PRÀCTIQUES D' ÀLGEBRA AMB MATLAB 6.5.1.»