«Normativitat, (re)estandardització i glotopolítica» - Fitxa del llibre 978-84-1118-295-9