«Els parlars valencians (4a ed. actualitzada)» - Fitxa del llibre 978-84-1118-015-3