«Manuscrits il·luminats.» - Fitxa del llibre 978-84-9144-008-6