«Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina (1294-1295)» - Fitxa del llibre 978-84-370-7550-1