«La infància i l'adolescència de la ciutat de Lleida. Informe 2009-2010.» - Fitxa del llibre 978-84-8409-382-4