«La imagen de la mujer en la literatura.» - Fitxa del llibre 978-84-89727-16-8