Fitxa del llibre 978-84-9116-501-9: «Innovar per competir. Reptes, eines i estratègies empresarials»