«Estudios de intertextualidad semítica noroccidental» - Fitxa del llibre 978-84-475-4234-5