«Estimació de les macromagnituds agràries de les comarques de Catalunya, 1993.» - Fitxa del llibre 978-84-89727-37-3