«Els registres notarials de Miquel Llagària» - Fitxa del llibre 978-84-1118-026-9