«Els llibres de Consells de la vila de Castelló I» - Fitxa del llibre 978-84-9134-138-3