Fitxa del llibre 978-84-8021-646-3: «El primer mapa del Reino de Valencia 1568-1584»