Fitxa del llibre 978-84-9144-184-7: «Dos panegírics d'Andreu Rey d'Artieda (1604) i Vicent Garcia (1613) pronunciats a l'Estudi General de Lleida.»