«CURSO DE CÁLCULO» - Fitxa del llibre 978-84-9705-066-1