«Càlcul en variable complexa» - Fitxa del llibre 978-84-19333-92-6