Fitxa del llibre 978-84-15443-21-6: «La fusteria a la València medieval (1238-1520).»