Fitxa del llibre 978-84-1365-013-5: «Vins, aiguardents i caves»