«Valencia inédita» - Fitxa del llibre 978-84-9134-469-8