«UV-Vis Luminescence imaging techniques/ Técnicas de imagen de luminiscencia UV-Vis» - Fitxa del llibre 978-84-9048-828-7