Fitxa del llibre 978-84-9133-407-1: «Usos artesans i industrials de plantes a la Comunitat Valenciana / Usos artesanos e industriales de plantas en la Comunitat Valenciana»