Fitxa del llibre 978-84-9144-073-4: «Translatio et compilatio en la Baja Edad Media.»