Fitxa del llibre 978-84-370-9719-0: «Tomàs d'Aquino: Llegir la «Summa Teològica, Ia IIae, q. 94»»