«The dative clitic is more than a clitic.» - Fitxa del llibre 978-84-8409-674-0