«Sobre la se[c]ta mahometana» - Fitxa del llibre 978-84-370-8165-6