«Punt per punt. C1» - Fitxa del llibre 978-84-9717-861-7