«Pla Estratègic de Docència» - Fitxa del llibre 978-84-8424-084-6