«Métodos para la búsqueda de empleo» - Fitxa del llibre 978-84-9717-268-4