Fitxa del llibre 978-84-9788-994-0: «L'ús didàctic dels mitjans de comunicació i les TIC a l'Educació infantil»