«Llibre de Menescalia de Morella c. 1320/30 ~ 1340» - Fitxa del llibre 978-84-18951-41-1