«Llegir i escriure al món rural mallorquí, 1860-1930» - Fitxa del llibre 978-84-8384-002-3