«La descoberta del dret romà a l'Occident medieval / The Discovery of Roman Law in the Medieval West» - Fitxa del llibre 978-84-475-3775-4