Fitxa del llibre 978-84-475-3586-6: «Innovacions lèxiques i semàntiques en la documentació llatina medieval»